Pohdintaa tapahtumamarkkinoinnin olemuksesta

Tapahtumamarkkinoini koostuu kahdesta sanasta ”tapahtuma” ja ”markkinointi”.

Tapahtumassa siis markkinoidaan jotain. Tapahtuma ei siis ole vain joku tapahtuma tai juhla tai seminaari tai… se on tapahtuma, jolla on markkinoinnillinen tarkoitus. Ja sitä kautta siis tavoitteet, joita voi mitata.

Tänä päivänä alkaa löytää jo monipuolista kirjallisuutta tapahtumamarkkinoinnista, mutta vielä 2000-luvun vaihteessa monissa markkinoinnin korkeakouluopinnoissa käytetyistä teoksista käsitteli tapahtumamarkkinoinnin asemaa osana markkinointimixiä hyvinkin toisistaan poikkeavilla tavoilla. Edes termi tapahtumamarkkinointi ei ollut yleisesti käytössä. Samaa asiaa käsiteltiin termeillä asiakastilaisuus, kokous, koulutustilaisuus, teatteri-illallinen – vain muutamia mainitakseni. Useissa markkinoinnin teoriaa käsittelevissä kirjoissa nämä toimintamuodot asetettiin markkinointiviestinnässä eri ostoprosessin askelmille. Ei niitä samoille askelmille voida tänä päivänäkään laittaa. Tapahtumat ja tapahtumamarkkinointi ovat rakentuneet useassa yrityksessä osaksi tämän päivän normaalia yritystoimintaa ja niiden mahdollisuudet osataan jo nähdä eri asiakasuhteen vaiheissa sekä henkilöstön sitouttamisessa. Enää ei välttämättä ajatella, että tapahtumamarkkinointi on ainoastaan kiitostapahtumia olemassa oleville asiakkaille ja henkilöstötapahtumat ovat ”vain tapahtumia”, jotka on pakko järjestää.

Joidenkin mielestä tapahtumamarkkinointi tarkoittaa aina tapahtumien elämyksellisyyttä.

Voisiko oikein kohdistettu ja kohderyhmän tarpeet tavoittava sisältö olla elämys?

Elämys siitä, että tähän tilaisuuteen todella kannatti tulla. Kaikki tämä sen lisäksi, että tapahtuma oli operatiivisesti hyvin suunniteltu. Oikea viesti ja oikea keino viestin perille viemiseksi on kuitenkin aina tärkeintä. Joskus se keino on pieni tai suurempi elämyksellisyys, jonka suunnittelussa otetaan huomioon lukuisa määrä eri tekijöitä.
Elämys saattaa olla hyvä juontaja – ehkä kaikkien tuntema – ehkä tuntemattomampi, mutta ehdottomasti läsnäoleva ja kontekstin tunteva.
Elämys saattaa olla organisaation johtaja puhujana, joka yllättää kaikki aidolla läsnäolollaan ja avoimella mielellä kuunnella läsnäolijoita.
Elämys saattaa olla pienen pieni yksityiskohta, joka ei iske silmille, mutta hienovaraisella läsnäolollaan saa kaikki vieraat tuntemaan sen läheisyyden ja merkityksen.
Elämys ei aina tarkoita ilmapalloja ja serpentiinä tai ”sirkushuveja”.

Tapahtumamarkkinointi on aina osa yrityksen kokonaisviestintää.

Niin sisäistä kuin ulkoistakin. Siitä ei välttämättä ole yksin muuttamaan asioita tavoitteiden mukaisiksi, mutta sen vaikutus voi olla tässä tehtävässä ratkaisevan merkittävä. Kokonaisuudesta muodostuva vaikutus ratkaisee.