Pimeä illallinen terästää aistit!

Kun yksi aisti otetaan pois, terävöityvät kaikki muut!

Maut voimistuvat ja saattavat muuttua, kun et näe mitä haarukassasi on.

Illastajien tutut äänet ovatkin erilaisia, vaatteen kahahdus hätkähdyttää..

Jännittävää ja silti vieraista huolehtivan ohjaajan kanssa niin turvallista.

Tämä uutuus on nyt saatavissa myös ryhmille aivan keskellä Helsinkiä!

Tunnelmallinen viiden ruokalajin illallinen pimeydessä 16 vieraasta alkaen aina 100 osallistujaan asti.

Kiinnostuitko? Kysy lisää pian sillä kiinnostus on ollut ilahduttavan vilkasta!

Sisällöntuotanto tuo ajatuksen voimaa tapahtumiin

Kuinka moni markkinointiviestinnästä vastaava tuskaileekaan nykyään takkuilevien sisältöjen kanssa.

Pitäisi koko ajan tehdä ja tuottaa uutta, mutta mitä?

Monilla toimialoilla tuote- ja palvelusisällöt ovat nykyään niin moniuloitteisia, että niissä kompuroi taitavampikin viestinnän ammattilainen. Sisältöjen hallinnasta on tullut todellinen haaste, joka päivittäisessä turbulenssissa jää muiden viestinnän kipupisteiden jalkoihin.

Miksi sisältö jää helposti syrjään, kun priorisoidaan? Sisällöntuotanto on äärettömän tylsä sana. Siitä tulee mieleen massa, paljon faktaa ja yksityiskohtia. Sisällöntuotanto on kiireen keskellä helposti evvk – eli se on kätevämpi heittää sivuun ja unohtaa. Ja valitettavasti näin aivan liian usein käykin markkinointiviestinnän saralla. Syykin on olemassa – sisällöntuotanto kun vaatii kunnollista paneutumista ja ajatusten avaruutta.

Mitä sisältö sitten tarkoittaa? Puhtaimmillaan se on kiteytynyt ajatus. Sisällöntuotanto onkin ajattelua, jalostamista, asioiden paikoittamista suhteessa toisiinsa. Sisältöjen kanssa on kyse mielestäni aina tiivistämisestä, karsimisesta, suodattamisesta, valinnoista.

Lopputuloksena syntyy kiteytynyt, ytimekäs ajatus ja ymmärrys, joka siirtyy sujuvasti ihan mihin mittaan ja välineeseen tahansa. Vaikkapa sloganiksi, runoksi, artikkeliksi, kirjaksi, blogin teemaksi, animaatioksi, tapahtuman dramaturgiseksi juoneksi – ja itse asiassa koko tapahtuman kantavaksi voimaksi.

Ajatukset lentävät – ota niistä kiinni.

Sisällöntuotannosta kirjoitti
Reija Lång

Varmista ulkopuolisen puheenvuoron onnistuminen tapahtumassasi!

Usein tilaisuuksien järjestäjät haluavat tilaisuuteensa ohjelmanumeroksi yhden viihdyttävän, mutta silti asiapitoisen puheenvuoron. Puheenvuoron tarkoitus voi olla mahdollisimman suuren osallistujamäärän houkutteleminen tilaisuuteen tai sen tavoitteena on vain viihdyttää yleisöä ns. kevyemmän aiheen merkeissä.

Kyseessä on siis niin sanottu motivational speaker eli vapaasti suomennettuna inspiroiva puhuja.  Mikäli tarvitset tämänkaltaisen puheenvuoron tilaisuuteesi, lue tämä lista, niin tiedät, miten toimia.

Selvitä nämä aluksi:

Minkälainen on yleisösi?

Miehiä vai naisia, minkä ikäisiä, mitä he tekevät työkseen ja minkälaisia harrastuksia ja mielenkiinnon kohteita heillä kenties on.

Sisältö vs. julkisuusarvo

Julkisuuden henkilöt ovat useimmiten hyviä puhujia, mutta toisinaan he käyvät puhumassa joka tilaisuudessa saman tarinan, eivätkä pysty muokkaamaan sisältöä toiveesi mukaan. Julkisuuden henkilö voi kuitenkin toimia tilaisuutesi vetonaulana. Mieti, onko tilaisuuden onnistumisen kannalta tärkeämpää, että sisältö ja puhuja on hyvä ja ammattitaitoinen vai että puhuja on vetovoimainen henkilö?

Mieti budjettisi

Hyvät puhujat eivät ole halpoja. Mikäli haluat tunnetun nimen, täytyy olla valmis myös maksamaan siitä. Hyvä nyrkkisääntö on, että inspiroiva puhuja maksaa 1.500 eurosta ylöspäin. Mitä tunnetumpi ja kokeneempi, sen kalliimpi. Kuuleman mukaan Bill Clintonin hinta on 100.000 dollaria.

Mieti, minkälaisen ohjelmanumeron haluat

Inspiroiva puhuja voi olla hauska, innostava, hyvä tarinankertoja tai esittää huippuhyvää sisältöä. Ohjelmanumero voi olla myös ajatuksia herättävä koulutus vai valmennuksellinen luento, joka tarjoaa osallistujille oivalluksia.

 

Löydä sopiva puhuja:

Kartoita vaihtoehtoja

Ellet tiedä etukäteen, mitä haluat, pyydä ehdotuksia 2 – 4 eri vaihtoehdosta, jotka sopivat teemaasi ja tavoitteeseesi. Tarjouspyynnössä on hyvä mainita faktat (aika, paikka, toivottu kesto, yleisön profiili, budjetti) sekä kertoa tilaisuuden luonteesta ja muusta ohjelmasta. Kerro myös tavoitteesi ja odotuksesi. Voi olla hyvä kertoa myös, mitä et halua. Ja ilmoita mihin mennessä toivot vastausta.

Tarkista taustat

Onko puhuja ajan tasalla vai onko jutut pysyneet samana viimeiset 20 vuotta? Kirjoittaako hän lehtiin, ammattijulkaisuihin tai blogiin? Toimiiko asiantuntijana tai konsulttina alallaan? Räätälöikö puhuja puheenvuoronsa sisältöä yleisön mukaan? Kuinka paljon kokemusta puhujalla oikeasti on? Puhuja voi olla tunnettu, mutta se ei tee hänestä välttämättä hyvää puhujaa. On suositeltavaa tarkistaa puhujan referenssit ja suositukset, mikäli itselläsi ei ole mahdollisuutta kuulla häntä ennakkoon.

 

Valittuasi puhujan:

Anna puhujalle riittävästi tietoa tilaisuudesta

Kertaa puhujalle vielä toiveet ja odotukset, samoin se, minkälaiselle yleisölle hän tulee puhumaan, millainen tila on käytettävissä, onko saatavilla av-välineistöä, kuinka paljon puheenvuorolle on varattu aikaa, milloin odotat häntä paikalle, halutaanko loppuun varata aikaa kysymyksille jne.

Pyydä tarvitsemasi materiaali ajoissa puhujalta

Mikäli tarvitset markkinointia varten esittelyn puhujasta tai puheenvuoron sisällöstä, kuvan tai muuta materiaalia, pyydä se hyvissä ajoin. Kerro myös mitä ja minkälaista materiaali tarvitset.

Tilaisuudessa:

Vastaanotto

Huolehdi puhujan vastaanottamisesta. Ellet itse voi tehdä sitä, huolehdi, että joku muu tekee. Kertaa vielä pääkohdat ja varmista, että puhujalla on kaikki tarpeellinen.

Esittele puhuja

Kirjoita oma esittely tai kysy kuinka hän haluaa tulla esitellyksi. Älä liioittele tai aseta odotuksia liian korkealle.

Lopuksi nauti puheenvuorosta.

Nauti järjestämästäsi puheenvuorosta. Mikäli valmistelutyö on hoidettu hyvin, on puhuja ajan tasalla ja hoitaa puheenvuoronsa hyvin. Muista, että useimmiten itse olet salin kriittisin kuuntelija. Parhaimmillaan hän ylittää odotuksesi.

 

Blogin kirjoittaja on puhuja ja työhyvinvointivalmentaja Ulla Vilkman Ilona Tuotanto Oy:stä.

Ullan aiheet liittyvät työssä onnistumiseen.

Tilaa ilmainen opas työssä onnistumisen edistämiseen osoitteesta www.ilonatuotanto.fi.

Tapahtumamarkkinoinnin mahdollisuuksia – kohtaamisia ja hiljaista tietoa jaetussa tilassa

Silloin tällöin näkee markkinointia kiteytettävän toiminnoksi, joka ikään kuin katsoo ikkunasta ulos markkinointiympäristöön.

Sen katsantotapa on siis tutkia kohteita olematta varsinaisesti aktiivinen tiedon vastaanottaja.

Tapahtumissa yrityksillä on erittäin hyvät mahdollisuudet päästä vaikuttamaan läsnäolijoiden mielikuviin ja ajatuksiin markkinointiviestintäkanavan erilaisilla menetelmillä. Tapahtuman henkilökohtaisuus ja asetelma, jossa läsnä on vain tapahtuman järjestäjän kyseiseen tilaisuuteen kutsumia henkilöitä, antaisi mahdollisuuden myös tapahtumien laaja-alaisempaan hyödyntämiseen. Erilaiset nykyisin käytettävät ryhmätyömenetelmät ja vieraiden odotukset uusista menetelmistä ja tavoista toimia eivät silti aina kohtaa toisiaan. Riskinä on silloin toteuttaa tapahtumissa jopa erikoisuuden tavoitteluun meneviä ohjelmaosioita sisällöllisen rikkauden kustannuksella. Yrityksissä olisi hyvä pohtia millaisilla osallistavilla keinoilla tapahtumista voisi saada vielä enemmän irti ja miten käyttäjillä olevaa hiljaista tietoa saataisiin tehokkaammin yrityksen hyötykäyttöön. Tärkeä näkökulma on myös tapahtumavieraan syvempi sitouttaminen järjestävään yritykseen.

Tapahtuma on hyvä tilaisuus kerätä käyttäjätietoa yrityksen tarpeisiin, mutta se antaa lisäksi mahdollisuuden vieraiden eli tässä kohtaa käyttäjien ja yrityksen väliseen suoraan suunnittelutilanteeseen. Käyttäjän kokema arvo tapahtumasta ja yrityksestä moninkertaistuu, kun hän huomaa olevansa yrityk­sen silmissä aidosti kiinnostava. Tämä puolestaan johtaa parempaan asiakasuskollisuuteen tai sitoutuneempaan henkilöstöön. Se tarjoaa myös yritykselle käyttäjätiedon laajetessa mahdollisuuden tarjota entistä enemmän käyttäjien tarpeisiin kohdistettuja tuotteita ja palveluita. On epärealistista olettaa pelkästään isäntien henkilökohtaisten keskusteluiden, varsinkaan vierasmäärältään isoissa tapahtumissa, riittävän tarvittavan tiedon keräämiseen ja sen tallentamiseen. Usein näille keskusteluille on aikaa vain seminaarien tauolla tai iltaohjelman aikana, jolloin tilanne on muuttanut luonnettaan.

Tapahtumissa nähdään myös selkeästi japanilaisen filosofi Nishidan luoman Ba-käsitteen elementtejä. Kirjallisuudessa mm. Mehto sekä Nonaka ja Konno käsittelevät Ba:ta termillä ”jaettu tila” tai ”paikka”, jossa voidaan tuottaa yksilöllisesti ja yhteisöllisesti uutta tietoa. Ba voi olla tilana fyysinen, mentaalinen tai virtuaalinen tai näiden yhdistelmä. Se luo hiljaisen tiedon kehyksen, jossa sijaitsee aika ja paikka, ja jossa tieto voidaan jakaa Ba:ssa olevien kesken. Tapahtumissa on läsnä paljon käyttäjiä, joilla on vastaavasti paljon hiljaista tietoa tapahtuman järjestäjäyritystä kiinnostavista aiheista. Tapahtumat voidaan nähdä ”jaettuna tilana”, jossa paikalla ovat käyttäjät (tapahtumavieraat) sekä tutkijat (isännät) valmiina vastaanottamaan ja jakamaan tietoa. Kun tilanne osataan hyödyntää oikein, on sekä isäntäyrityksellä että vierailla mahdollisuus kokea ennen näkemätön hyöty yhteisestä kohtaamisesta. Mm. draamamenetelmien avulla hiljainen tieto muutetaan näkyväksi esityksien ja kommenttien avulla. Menetelmän edetessä koetaan asioiden yhdistäminen luoden uutta tietoa ja jo itse tilaisuudessa alkaa uuden tiedon muuttuminen hiljaiseksi tiedoksi.

Kuvassa on kuvattu tätä tiedon muuttumista ja merkityksen luomista. Sisäistäminen jatkuu edelleen tapahtuman jälkeen ja sitä kautta yksilön toimintatavat muuttuvat uuden tiedon antamien impulssien suuntaan. Laajemmassa mittakaavassa tässä voidaan erottaa hermeneuttisen kehän toteutuminen, jossa tieto, toiminta ja teoriat johtavat uuteen tietoon ja sen tulkintaan, joka taasen johtaa edelleen uuteen toimintaan. Mukanaolijoiden tieto ja ymmärtämys kasvaa sekä muuttuu.

Kirjoittanut
Pirjo Kivistö
POINT Production / Karisma Konseptit

Pohdintaa tapahtumamarkkinoinnin olemuksesta

Tapahtumamarkkinoini koostuu kahdesta sanasta ”tapahtuma” ja ”markkinointi”.

Tapahtumassa siis markkinoidaan jotain. Tapahtuma ei siis ole vain joku tapahtuma tai juhla tai seminaari tai… se on tapahtuma, jolla on markkinoinnillinen tarkoitus. Ja sitä kautta siis tavoitteet, joita voi mitata.

Tänä päivänä alkaa löytää jo monipuolista kirjallisuutta tapahtumamarkkinoinnista, mutta vielä 2000-luvun vaihteessa monissa markkinoinnin korkeakouluopinnoissa käytetyistä teoksista käsitteli tapahtumamarkkinoinnin asemaa osana markkinointimixiä hyvinkin toisistaan poikkeavilla tavoilla. Edes termi tapahtumamarkkinointi ei ollut yleisesti käytössä. Samaa asiaa käsiteltiin termeillä asiakastilaisuus, kokous, koulutustilaisuus, teatteri-illallinen – vain muutamia mainitakseni. Useissa markkinoinnin teoriaa käsittelevissä kirjoissa nämä toimintamuodot asetettiin markkinointiviestinnässä eri ostoprosessin askelmille. Ei niitä samoille askelmille voida tänä päivänäkään laittaa. Tapahtumat ja tapahtumamarkkinointi ovat rakentuneet useassa yrityksessä osaksi tämän päivän normaalia yritystoimintaa ja niiden mahdollisuudet osataan jo nähdä eri asiakasuhteen vaiheissa sekä henkilöstön sitouttamisessa. Enää ei välttämättä ajatella, että tapahtumamarkkinointi on ainoastaan kiitostapahtumia olemassa oleville asiakkaille ja henkilöstötapahtumat ovat ”vain tapahtumia”, jotka on pakko järjestää.

Joidenkin mielestä tapahtumamarkkinointi tarkoittaa aina tapahtumien elämyksellisyyttä.

Voisiko oikein kohdistettu ja kohderyhmän tarpeet tavoittava sisältö olla elämys?

Elämys siitä, että tähän tilaisuuteen todella kannatti tulla. Kaikki tämä sen lisäksi, että tapahtuma oli operatiivisesti hyvin suunniteltu. Oikea viesti ja oikea keino viestin perille viemiseksi on kuitenkin aina tärkeintä. Joskus se keino on pieni tai suurempi elämyksellisyys, jonka suunnittelussa otetaan huomioon lukuisa määrä eri tekijöitä.
Elämys saattaa olla hyvä juontaja – ehkä kaikkien tuntema – ehkä tuntemattomampi, mutta ehdottomasti läsnäoleva ja kontekstin tunteva.
Elämys saattaa olla organisaation johtaja puhujana, joka yllättää kaikki aidolla läsnäolollaan ja avoimella mielellä kuunnella läsnäolijoita.
Elämys saattaa olla pienen pieni yksityiskohta, joka ei iske silmille, mutta hienovaraisella läsnäolollaan saa kaikki vieraat tuntemaan sen läheisyyden ja merkityksen.
Elämys ei aina tarkoita ilmapalloja ja serpentiinä tai ”sirkushuveja”.

Tapahtumamarkkinointi on aina osa yrityksen kokonaisviestintää.

Niin sisäistä kuin ulkoistakin. Siitä ei välttämättä ole yksin muuttamaan asioita tavoitteiden mukaisiksi, mutta sen vaikutus voi olla tässä tehtävässä ratkaisevan merkittävä. Kokonaisuudesta muodostuva vaikutus ratkaisee.