OKM Sadorkorjuu 2010 Somistettiin Erilaisilla Iduilla Ja Versoilla.

Kirjallisuutta tapahtumamarkkinoinnista

Tässä pieni listaus teoksista, joissa käsitellään tapahtumamarkkinointia.

Kirjat on aakkostettu kirjoittajan sukunimen mukaan.
Mikäli mielestäsi listasta puuttuu joku oleellinen teos, voit vinkata siitä sähköpostitse info (at) pointproduction.fi

 

Behrer, M., Larsson, Å. 1998. Event Marketing, att använda evenemang som strategisk resurs I marknadsföringen. Göteborg: Novum Grafiska.

Bergström, S., Leppänen, A. 2009. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Helsinki: Edita Prima.

Doole, I., Lowe, R. 1999. International Marketing Strategy. London: International Thomson Business Press.

Gummersson, E. 2000. Suhdemarkkinointi 4P.stä 30R:ään. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino.

Harju, L. 2003. Työelämän tapahtumat ja tilaisuudet. Keuruu: Otavan Kirjapaino.

Iiskola-Kesonen, H. 2004. Mitä, miksi, kuinka? –käsikirja tapahtumajärjestäjälle. Kuopio: Suomen Graafiset Palvelut.

Isohookana, H. 2007. Yrityksen markkinointiviestintä. Juva: WS Bookwell.

Kortesjärvi-Nurmi, S., Kuronen, M-L., Ollikainen M. 2002. Yrityksen viestintä. Helsinki: Edita Prima.

Kotler, P. 2000. Marketing Management. New Jersey: Prentice-Hall.

Kotler, P. 1999. Muuttuva Markkinointi. Porvoo: WSOY.

Krabbe, K. 2004. Suhdetoiminnan käsikirja. Hämeenlinna: Karisto.

Muhonen, R.M., Heikkinen, L. 2003. Kohtaamisia kasvokkain – tapahtumamarkkinoinnin voima. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino.

Rope, T. 1998. Business to Business -markkinointi. Porvoo: WSOY.

Rope, T. 1999. 100 keinoa tehdä markkinoinnilla tulosta. Juva: WSOY.

Rope, T. 2011. Voita markkinoinnilla. Hämeenlinna: Karisto.

Rope, T., Vahvaselkä, R. 1998. Nykyaikainen markkinointi. Porvoo:WSOY.

Rope, T., Vahvaselkä, R. 2000. Suunnitelmallinen markkinointi. Vantaa: Tummavuoren Kirjapaino.

Siukosaari, A. 1997. Markkinointiviestinnän johtaminen. Porvoo: WSOY.

Storbacka, K., Lehtinen, J.R. 1998. Asiakkuuden ehdoilla vai asiakkuuden armoilla. Porvoo: WSOY.

Ståhle, P., Laento, K. 2000. Strateginen kumppanuus. Porvoo: WS Bookwell.

Vallo, H., 2009. Isännyyden ihanuus. Keuruu: Otavan Kirjapaino.

Vallo, H., Häyrinen, E. 2003. Tapahtuma on tilaisuus. Helsinki: Hakapaino. / Uudistettu laitos ilmestynyt 2008 alanimikkeellä ”tapahtumamarkkinointi ja tapahtuman järjestäminen”

Vuokko, P. 2003. Markkinointiviestintä; merkitys, vaikutus ja keinot. Porvoo: WS Bookwell.

Ylikoski, T. 2001. Unohtuiko asiakas? Keuruu: Otavan Kirjapaino.