Projektista

Korkeatasoinen, sisällöllisesti vahva ja osallistava gaalatapahtuma tekijöiden, tarinoiden ja tulosten avulla.

Asiakas: Työ- ja elinkeinoministeriö
Tavoitteet: Nostaa esiin Osaamiskeskusohjelman 20-vuotinen historia ja etenkin vaikuttavuus sekä ihmisten merkitys tulosten saavuttamisessa.
Tärkeää: Verkostotapahtuma, sisältöpainoitteinen ja osallistava

Toteutus: Tapahtuman konseptointi, sisällönsuunnittelu fasilitointitekniikkaa hyödyntäen, kutsuprosessi ja materiaalit, infografiikka, videokäsikirjoitus ja -tuotanto. Avaimet käteen –tapahtumatuotanto (mm. juontaja, food design, musiikki, tekniikka, tila).